1
Xin chào bạn. Bạn cần hỗ trợ?
Giới Thiệu -
Miền Bắc

(024) 3696 3357
donhang@viluongsachhtd.com

Miền Nam

091 420 3308
viluonghtd888@gmail.com

Quá trình phát triển

HTD được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ đầu năm 2014. Hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất nguyên tố vi lượng muối đồng sunphat (CuSO4.5H2O).

Với nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh, năm 2016 HTD thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh. Chính thức cung cấp sản phẩm muối đồng sunphat trên cả hai miền.

Năm 2017, nhìn nhận được thị trường vẫn có nhu cầu rất lớn về sản phẩm muối đồng sunphat. Hội đồng thành viên quyết định mở rộng nhà máy, đầu tư thêm thiết bị, áp dụng công nghệ mới từ Châu Âu với công suất trên 2.000 tấn/năm.

Trong năm 2018 công ty HTD tiếp tục đầu tư trang thiết bị, cải tiến kỹ thuật sản xuất để đạt được chỉ tiêu đề ra là trên 3.000 tấn/năm.

Sứ mệnh

Đối với khách hàng

* Trở thành đối tác uy tín khách hàng.
* Đề cao tinh thần hợp tác, tin tưởng.
* Cam kết đồng hành, hỗ trợ cùng khách hàng.

Đối với thị trường

* Cung cấp ra thị trường sản phẩm chất lượng.
* Sản phẩm có giá cả cạnh tranh.

Đối với nhân viên

* Tạo ra môi trường tốt cho nhân viên làm việc.
* Giúp nhân viên có cơ hội phát triển bản thân.
* Đào tạo nâng cao năng lực nhân viên.

Đối với xã hội

* Tạo ra nhiều việc làm.
* Đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường.
* Sẵn sàng tham gia chương trình thiện nguyện.

Mục tiêu
Giá trị cốt lõi
Năng lực sản xuất

của HTD

Diện tích nhà xưởng

5.000 m2

Công suất

3.000 tấn/năm

Khách hàng

200 +

Cán bộ nhân viên

30